W Górniczej o Krupińskim

Portal gospodarka i ludzie  autor: MD

Kopalni Krupiński, a dokładnie pozostałym po niej terenom oraz planom na ich
zagospodarowanie, poświęcamy w znacznej mierze nowy numer Górniczej. Do naszych Czytelników trafi on w czwartek, 19 sierpnia.
Pokopalaniany teren ma odegrać kluczową rolę, szczególnie dla gminy Suszec, gdzie przez lata funkcjonował zakład górniczy. Rewitalizacja ma dać impuls do rozwoju i stworzyć kilka tysięcy miejsc pracy. O szczegółach planów dotyczących zagospodarowania tego obszaru opowiada nam wiceprezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Andrzej Zabiegliński.
 Opracowanie pn. „Koncepcja rewitalizacji i transformacji obszarów wpływu likwidowanej KWK Krupiński w gminie górniczej Suszec” to dokument o bazowym znaczeniu dla ukierunkowania przyszłych działań związanych z uruchomieniem nowych funkcji i pobudzeniem aktywności gospodarczej terenów po zlikwidowanej KWK Krupiński. Koncepcja opracowana została z poszanowaniem aspektów społecznych, gospodarczych, środowiskowych i przestrzennych – wyjaśnia wiceprezes w rozmowie z red. Januszem Mincewiczem.
Ponadto dzięki naszym archiwalnym oraz aktualnym zdjęciom pokazujemy, jak zmienił się zakład należący kiedyś do Jastrzębskiej Spółki Węglowej.
Red. Aldona Minorczyk-Cichy porusza natomiast temat ważny dla wszystkich górników. W sierpniu do marszałek Sejmu wpłynął bowiem rządowy projekt przepisów „o zmianie Ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego i innych ustaw”. Ten ważny dla branży akt określa m.in. zasady udzielania pomocy publicznej, odchodzenia z kopalń wcześniej przekazanych do Spółki Restrukturyzacji Kopalń. Wynika z niego, że za restrukturyzację w latach 2021-2027 zapłacimy 2,093 mld zł.
Zachęcamy także do lektury rozmowy z konsulem generalnym RP w Ostrawie Izabellą Wołłejko-Chłastowicz.
- Muszę przyznać, że zarówno Polska, jak i Czechy są na podobnym etapie przechodzenia z węgla na inne źródła energii. Jedyna różnica jest w wynegocjowanych okresach przejściowych. Podobnie modernizujemy obszary pokopalniane, śmiem nawet twierdzić, że w Polsce dzieje się to na większą skalę – przyznała konsul.
Na chwilę pozostajemy jeszcze u naszych południowych sąsiadów i przypominamy, jak przebiegają posko-czeskie negocjacje ws. przyszłości kopalni Turów.
Ponadto cały czas trzymamy rękę na pulsie w temacie kopalni Brzezinka, która miałaby powstać w Mysłowicach. Stanowisko miasta przedstawia prezydent Dariusz Wójtowicz.
Stare kopalnie, zasypane szyby, nieczynne wyrobiska i inne tym podobne obiekty budzą wyobraźnie. Od wieków tworzone różnego rodzaju legendy i mity. To właśnie one są często wykorzystywane, aby „podkręcić” zainteresowanie danym miejscem, czy obiektem,. Czasem jednak historie tego typu są wyssane z palca, ale jak widać to działa na wyobraźnię. O tym można przeczytać w tekście red. Tomasza Rzeczyckiego.