GIG z szansą na nagrodę

Portal gospodarka i ludzie  autor: MD

za dostarczanie innowacyjnych rozwiązań
Główny Instytut Górnictwa otrzymał nominację do nagrody R&D IMPACT - poinformował GIG w środę, 25 sierpnia, w swoich mediach społecznościowych.
Nominacje przyznano za dostarczanie innowacyjnych rozwiązań, które znacząco wpływają na rozwój branży i redukcję negatywnego wpływu na środowisko oraz prezentowanie postawy ukierunkowanej na promocję i rozpowszechnianie swojej działalności w ramach branży badawczo-rozwojowej (B+R)
Działalność B+R, obejmuje badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowane w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów do tworzenia nowych zastosowań.
Instytut przywiązuje dużą wagę do szybkiego transferu rozwiązań do praktyki gospodarczej. Wyraża się to duża liczbą zgłaszanych wynalazków do Urzędu Patentowego RP, średnio rocznie jest to ok. 30 wynalazków i rozwiązań.
GIG jest instytutem badawczym związanym od roku 1945 z przemysłem wydobywczym oraz regionem Górnego Śląska. W skład Instytutu wchodzi również powołana 20 lat wcześniej Kopalnia Doświadczalna Barbara w Mikołowie.
Misją GIG jest prowadzenie badań naukowych oraz działalności wdrożeniowej i usługowej dla kształtowania korzystnych relacji: człowiek - przemysł - środowisko.
Działalność Instytutu obejmuje najistotniejsze aspekty górnictwa i geoinżynierii, bezpieczeństwa pracy w przemyśle, inżynierii środowiska. Instytut prowadzi również działalność certyfikacyjną i edukacyjno--szkoleniową oraz świadczy usługi w postaci badań, ekspertyz, pomiarów i analiz dla wielu branż przemysłu, instytucji i urzędów administracji państwowej i samorządowej oraz partnerów zagranicznych.