Zaproszenie na międzywyznaniową modlitwę

Zaproszenie

Bractwo Gwarków  wspólnie z Klubem Inteligencji Katolickiej w Katowicach zapraszają w dniu 5  - 11 – 2021r. o godz. 11.00 do uczestnictwa w spotkaniu i międzywyznaniowej  modlitwie  przy tablicy upamiętniającej pierwszy katowicki cmentarz, na którym spoczęli ojcowie, założyciele Miasta Katowice oraz inni znamienici obywatele. Tablica została wzniesiona w roku 2002 na skwerze przy Bibliotece Śląskiej (przy ulicy ks. Konstantego Damrota) w miejscu zlikwidowanego cmentarza, z inicjatywy Miasta Katowice i Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Katowicach.

 Program spotkania:
1.Przywitanie uczestników
2.Przedstawienie krótkiej historii cmentarza
3.Modlitwa międzywyznaniowa prowadzona przez uczestniczących
w spotkaniu przedstawicieli wszystkich religii
4.Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy przy pamiątkowej tablicy

W imieniu organizatorów

Jerzy Mańka

Prezes Zarządu Bractwa Gwarków

 

Stary zlikwidowany cmentarz
(przy dzisiejszej ulicy Damrota w Katowicach)

Stary zlikwidowany cmentarz – pierwszy ewangelicki cmentarz założony w 1856r. na terenie podarowanym przez Frydericha  Grundmanna, zajmował do celowo powierzchnię ponad 84 arów.Na tym cmentarzu spoczęli ojcowie założyciele miasta: radca Friedrich Grundmann (zmarł w 1887r.), pierwszy przewodniczący rady miejskiej Richard Holtze - lekarz który za darmo leczył biedaków a co ciekawe dobrze mówił po Śląsku (zmarł w 1891r.), oraz burmistrzowie Katowic przedsiębiorcy i inni znamienici obywatele. Pochowanych na tym cmentarzu jest również trzech noblistów. Ze względu na to, że nie zachowały się dokumenty i archiwum cmentarza dokładnie nie wiadomo jakiej religii i pochodzenia zmarli leżą na tym miejscu z uwagi na częste mieszane małżeństwa jakie zdarzały się w Katowicach. Cmentarz funkcjonował bez większych przeszkód do 1945r. zdemolowany po II wojnie światowej został zamknięty. Dokumenty dotyczące osób spoczywających na cmentarzu zostały zniszczone i spalone bezpowrotnie wraz z dokumentami Kancelarii Kurii Ewangelicko – Augsburskiej, prawdopodobnie w trakcie gdy zajmowano  Katedrę przy ul. Warszawskiej 18 w Katowicach.  Przez krótki czas zajęty budynek oddany został kościołowi rzymsko-katolickiemu i był kościołem pod wezwaniem św. Barbary by ostatecznie wrócić do prawowitych rąk. Od lat 70 XX w. teren cmentarza był to terenem zielonym, służył jako skwer miejski i plac zabaw. W pobliżu wzniesiono w gmach Biblioteko Śląskiej oddany do użytku w 1998r.W roku 2002 z inicjatywy Urzędu Miasta Katowice i Parafii Ewangelicko-Augsburskiej wzniesiono tablicę upamiętniającą pochowanych mieszkańców, których szczątki znajdują się do dziś w tym miejscu, a znajdujące się tam najczęściej grobowce są do dziś jedynie zasypane ziemią i porośnięte trawą.

    Od 2011r. Miejsce to nosi imię Richarda Holtzego