Górnicze święto

Z okazji Barbórki wszystkim braciom Górnikom

Zarząd Bractwa Gwarków

składa serdeczne życzenia, 

Szczęść Boże!

 barborka 2590