Lista wpływowych naukowców świata

 autor: AMC

Ukazał się nowy ranking World’s Top 2 proc. Scientists, czyli lista najbardziej
wpływowych ludzi nauki na świecie. W poprzedniej edycji na tej prestiżowej liście z Głównego Instytutu Górnictwa znalazły się dwie osoby: dr hab. inż Natalia Howaniec i prof. dr hab. Adam Smoliński. W tym roku GIG odnotował jeszcze większy sukces.
Zestawienie objęło blisko 190 tys. naukowców z 22 dyscyplin podzielonych na 176 dziedzin. Wśród nich znalazło się 957 osób pracujących w polskich ośrodkach naukowych. Przygotowane zostały dwie listy: Pierwsza lista obejmowała cały dorobek naukowy za cały okres pracy zawodowej do 2020 r., natomiast druga lista obejmowała ranking cytowań wyłącznie za rok 2020.
Na liście Top 2 proc. Scientists, która obejmuje dorobek naukowy za cały okres pracy zawodowej do 2020 r., znaleźli się prof. dr hab. Adam Smoliński oraz prof. dr hab. inż. Krzysztof Stańczyk. Na drugiej liście Top 2 proc. Scientists, obejmującej ranking cytowań wyłącznie za rok 2020, znaleźli się również prof. dr hab. inż. Józef Dubiński, dr hab. inż. Natalia Howaniec oraz prof. dr hab. Adam Smoliński – informuje GIG.
Ranking został opracowany przez analityków z Uniwersytet Stanforda, wydawnictwa Elsevier i firmy SciTechStrategies. 
Zestawienie uwzględnia nazwiska 2 proc. najbardziej wpływowych ludzi nauki na świecie, których publikacje są najczęściej cytowane przez innych autorów. Pierwsza lista ocenia całość dorobku naukowego od początku kariery do 2020 r. poszczególnych badaczy ze wszystkich dziedzin nauki wg indeksu bibliometrycznego uwzględniającego kryteria takie jak: indeks Hirscha czy liczba cytowań. Druga lista porządkuje autorów najczęściej cytowanych w minionym roku (tu 2020).