SRK weryfikuje

 uprawnienia do górniczych świadczeń osłonowych

 Autor: PAP/rs
Spółka Restrukturyzacji Kopalń (SRK), która z początkiem tego roku przejęła ponad 2,1 tys. pracowników likwidowanego obszaru górniczego Jastrzębie III, rozpoczęła weryfikację uprawnień tych osób do ustawowych osłon socjalnych: urlopów górniczych i jednorazowych odpraw pieniężnych.
Zgodnie z tzw. ustawą górniczą, pracownicy przekazani do SRK wraz z przeznaczonym do likwidacji majątkiem, są uprawnieni do osłon socjalnych.
Nie ma zagrożenia braku pieniędzy na wypłaty świadczeń osłonowych - zapewnia Spółka Restrukturyzacji Kopalń.
21 grudnia 2021 roku została zawarta umowa o dokapitalizowaniu SRK - środki pochodzące z tej umowy będą przeznaczone m.in. na jednorazowe odprawy pieniężne oraz pozostałe świadczenia - podkreśla spółka.
"Nie ma zagrożenia braku pieniędzy na wypłaty świadczeń osłonowych. 21 grudnia 2021 roku została zawarta umowa o dokapitalizowaniu SRK - środki pochodzące z tej umowy będą przeznaczone m.in. na jednorazowe odprawy pieniężne oraz pozostałe świadczenia" - zapewnił we wtorek rzecznik spółki restrukturyzacyjnej Wojciech Jaros. Wypłaty będą uruchomione po zakończeniu procedur weryfikacyjnych.
Zgodnie z tzw. ustawą górniczą, pracownicy przekazani do SRK wraz z przeznaczonym do likwidacji majątkiem, są uprawnieni do osłon socjalnych. To urlopy górnicze, podczas których do czasu przejścia na właściwą emeryturę (nie dłużej niż cztery lata) górnicy będą otrzymywać 80 proc. dotychczasowego wynagrodzenia, a także jednorazowe odprawy pieniężne w wysokości 120 tys. zł netto.
Wraz z majątkiem ruchu Jastrzębie III do SRK trafiło 2148 osób, z których - jak podała we wtorek SRK - 1355 osób ma skorzystać z urlopów górniczych, a 793 z jednorazowych odpraw pieniężnych. Przed przyznaniem osłon konieczna jest weryfikacja uprawnień poszczególnych pracowników. Z nieoficjalnych informacji wynika, iż proces ten może potrwać maksymalnie kilka tygodni. Na zakończenie weryfikacji pracownicy czekają na urlopach.
Rzecznik SRK zapewnił, że weryfikacja uprawnień do skorzystania z instrumentów osłonowych rozpoczęła się niezwłocznie po otrzymaniu przez spółkę dokumentów dotyczących przekazanych pracowników.
"Weryfikacja wiąże się z dwustopniową kontrolą dostarczonych dokumentów. Po sprawdzeniu w SRK i uzupełnieniu ewentualnych braków, wnioski o urlopy górnicze trafią do ZUS-u, zaś wnioski o odprawy jednorazowe - do Agencji Rozwoju Przemysłu" - wyjaśnił Jaros.
Przedstawiciele spółki restrukturyzacyjnej przyznają, że nie zawsze teczki pracownicze przekazane przez poprzednich pracodawców są kompletne. "Również nie zawsze z dokumentów wynika spełnianie wymogów formalnych. Częsty problem w przypadku urlopów górniczych to zastępowanie dokumentów w wersji oryginalnej kserokopiami, których nie akceptuje ZUS" - powiedział rzecznik.
W przypadku jednorazowych odpraw, deklaracje pracowników, iż wcześniej nie korzystali oni ze świadczeń osłonowych o podobnym charakterze, muszą być potwierdzone w bazach danych katowickiego oddziału ARP. Znajdują się tam wykazy osób objętych osłonami socjalnymi i aktywizująco-adaptacyjnymi w górnictwie od 1993 roku.
Na grupę ponad 2,1 tys. pracowników, przekazywanych z początkiem 2022 roku do SRK, składają się zarówno dotychczasowi pracownicy Jastrzębskiej Spółki Węglowej (914 osób), jak i pracownicy Polskiej Grupy Górniczej, Tauronu Wydobycie i Węglokoksu Kraj (łącznie 1234 osoby), przejęci na krótko przez JSW, by mogli trafić do SRK i tam skorzystać z osłon. Taka formuła przekazania wynikała z zapisów ustawowych, zgodnie z którymi osłony przysługują pracownikom, przekazanym do SRK wraz z przeznaczonym do likwidacji majątkiem.
Korzystająca z budżetowych dotacji SRK zajmuje się likwidacją kopalń i zagospodarowaniem ich majątku. Od 2015 r. do SRK trafiły - oprócz przekazywanego w piątek obszaru Jastrzębie III - kopalnie lub tzw. ruchy górnicze: Makoszowy, Brzeszcze (produkcyjną część kopalni wraz z częścią załogi przejęła później grupa Tauron), Centrum, Mysłowice, Kazimierz-Juliusz, Boże Dary, Anna, Pokój 1, Rozbark V, Jas-Mos, Krupiński, Wieczorek (w dwóch częściach), Śląsk, ruch Piekary (część kopalni Bobrek-Piekary), część ruchu Rydułtowy (fragment kopalni ROW), część kopalni Mysłowice-Wesoła oraz obszar górniczy Jastrzębie III.
1 października 2021 r. Sejm znowelizował tzw. ustawę górniczą, wydłużającą do końca 2023 r. możliwość przekazywania kopalń do SRK oraz ich likwidacji ze środków budżetowych przez kolejne cztery lata, do końca 2027 r. Nowela, która weszła w życie 1 grudnia ub. roku, przedłużyła też regulacje dotyczące osłon dla górników.