Na terenie Kopalni

Polska Agencja Prasowa

 Doświadczalnej Barbara powstanie data center
Na terenie należącej do Głównego Instytutu Górnictwa Kopalni Doświadczalnej Barbara w Mikołowie ma powstać data center, wykorzystywane m.in. do monitorowania procesów transformacji górnictwa i regionu. Przedsięwzięcie to jeden z obszarów współpracy GIG z Państwowym Instytutem Badawczym NASK.
Porozumienie o współpracy podpisali w czwartek dyrektor GIG prof. Stanisław Prusek i dyrektor NASK ds. naukowych prof. Ewa Niewiadomska-Szynkiewicz. Oprócz współdziałania dotyczącego centrum informatycznego w Mikołowie, instytucje chcą współdziałać m.in. w rozwoju cyfrowej administracji na Śląsku oraz w obszarze bezpieczeństwa nowoczesnych instalacji przemysłowych.
Z usług przyszłego data center w Mikołowie w razie potrzeby będą mogły korzystać także samorządy, uczelnie, szpitale, operatorzy usług kluczowych i administracja publiczna.
Kopalnia Doświadczalna Barbara w Mikołowie należy do kluczowych elementów struktury naukowo-badawczej GIG. Jej poligon doświadczalny jest jedynym miejscem w Europie, gdzie - na potrzeby wszystkich branż przemysłowych - można prowadzić badania wybuchów gazów i pyłów w naturalnej skali, a także w warunkach rzeczywistych testować maszyny i urządzenia przeznaczone do pracy w atmosferze wybuchowej.
Jak zauważył prof. Prusek, metody sztucznej inteligencji czy metody analiz dużych zbiorów danych, którymi m.in. zajmuje się instytut NASK, już teraz znajdują zastosowanie np. w przewidywaniu zagrożeń występujących w kopalniach - nie tylko węgla kamiennego ale też np. rud miedzi.
- Widzimy również potencjał wykorzystania tych metod w ocenie zagrożeń publicznych, takich jak zagrożenie zapadliskami czy inne zagrożenia związane z działalnością człowieka, w tym z eksploatacją złóż węgla kamiennego - ocenił dyrektor GIG.
Instytucje chcą też współpracować w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. To szczególnie ważne wobec upowszechniania rozwiązań tzw. Przemysłu 4.0, czyli postępującej robotyzacji i automatyzacji w przemyśle. Coraz więcej urządzeń łączy się z internetem - to czyni przemysł nowocześniejszym i bardziej wydajnym, ale naraża go też na nowe zagrożenia, np. cyberataki - wyjaśniają przedstawiciele NASK.
Będziemy wspólnie prowadzić działania przede wszystkim związane z cyberbezpieczeństwem, czyli bezpieczeństwem sieci. W górnictwie mamy sieć teleinformatyczną, mamy też sieć automatyki przemysłowej. Posiadamy w tym obszarze kompetencje, tworzymy systemy, które można bezpośrednio wręcz wykorzystać do ochrony sieci GIG-u - wyjaśniła prof. Ewa Niewiadomska-Szynkiewicz.
Innym obszarem współpracy GIG i NASK jest certyfikacja. W GIG-u są jednostki certyfikujące oraz laboratoria oceny zgodności rozwiązań z różnymi normami. My w NASK-u zbudowaliśmy jednostkę certyfikującą i widzimy ogromny potencjał współpracy w tym zakresie - dodała dyrektor Instytutu ds. naukowych. GIG interesuje się również metodami obliczeniowymi, m.in. opartymi na uczeniu maszynowym.
W ramach nawiązanej współpracy GIG i NASK zamierzają rozwijać usługi cyberbezpieczeństwa dla samorządów, przedsiębiorstw i ośrodków naukowych, szczególnie w zakresie bezpieczeństwa systemów automatyki przemysłowej (OT) oraz Internetu Rzeczy (IoT). Istotnym elementem współpracy będą wspólne działania edukacyjne i szkoleniowe, m.in. utworzenie ośrodka szkolenia specjalistów cyberbezpieczeństwa.