W Bogdance ogłoszono

autor: MD

postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko wiceprezesa
 Przypomnijmy, że w tym miesiącu w Bogdance został wyłoniony zarząd na kolejną kadencje. Zgodnie z decyzją rady prezesem został ponownie wybrany Artur Wasil. Ponadto do zarządu weszli: Artur Wasilewski, Dariusz Dumkiewicz oraz Kasjan Wyligała.
Artur Wasilewski jest wiceprezesem ds. ekonomiczno-finansowych. Dariusz Dumkiewicz odpowiada za handel i inwestycję. Natomiast Kasjan Wyligała jest wiceprezesem ds. strategii i rozwoju.
LWB prowadzi przede wszystkim działalność górniczą w zakresie wydobywania, wzbogacania i sprzedaży węgla kamiennego. Spółka dostarcza surowiec głównie do odbiorców przemysłowych. Realizacja dostaw oparta jest na umowach wieloletnich, a kierunek zbytu to energetyka zawodowa i przemysłowa.
Od czerwca 2009 r. spółka notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Od października 2015 r. Bogdanka wchodzi w skład Grupy Enea. Przypomnijmy, że 18 czerwca Enea podpisała ze Skarbem Państwa list intencyjny dotyczący potencjalnego nabycia przez państwo 21 962 189 akcji w spółce Lubelski Węgiel Bogdanka, stanowiących 64,57 proc. akcji w kapitale zakładowym. List obowiązuje do 31 grudnia 2023 r.
Rok 2021 Bogdanka zakończyła rekordowymi wynikami. Skonsolidowane przychody wyniosły w tym okresie 2 371,3 mln zł, EBITDA 797,6 mln zł, zysk operacyjny 366,8 mln zł, a zysk netto 288,3 mln zł. W 2021 r. Spółka zrealizowała plan produkcyjny na poziomie 9,9 mln t oraz plan sprzedażowy na poziomie 10 mln t. Łącznie wykonano 23,2 km robót chodnikowych. W samym IV kwartale produkcja osiągnęła poziom 2,4 mln t. Średni uzysk na koniec 2021 r. wyniósł 69,4 proc., wobec 64 proc. przed rokiem.