WUG po raz czwarty

autor: KAJ

 gościł władze nadzoru górniczego państw europejskich
W Krotoszycach na Dolnym Śląsku obradowali w dniach 25-28 września br. szefowie urzędów górniczych krajów europejskich na swym XXVI spotkaniu. Wzięli w nim udział przedstawiciele nadzoru górniczego: Czech, Estonii, Finlandii, Niemiec, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Wielkiej Brytanii i Ukrainy.
Tematem wiodącym tegorocznych obrad były „Prawne aspekty odpowiedzialności za obecnie występujące szkody górnicze powstałe na skutek działalności dawnych, albo opuszczonych zakładów górniczych”.
Dyskusja skupiła się m.in. wokół rozwiązań legislacyjnych dotyczących postępowania w przypadku ujawnienia się szkód górniczych powstałych na skutek dawnej lub porzuconej działalności górniczej. Daniel Cios, przedstawiciel Komisji Europejskiej, zadeklarował przygotowanie specjalnego spotkania, poświęconego rozwiązywaniu tego rodzaju problemów przy wsparciu UE i jej funduszy.
Obrady zakończono podpisaniem tradycyjnego Memorandum, które jest zwieńczeniem odbywających się obrad. Podkreślono w nim m.in. że szkody górnicze są konsekwencją eksploatacji górniczej i za niezwykle istotne uznaje się gromadzenie i przetwarzanie informacji o przedsiębiorcach górniczych i - co równie ważne - o ich następcach prawnych oraz, że przyjęte regulacje prawne powinny zawierać gwarancje zabezpieczające  prawa podmiotów poszkodowanych wskutek działalności dawnych, albo porzuconych zakładów górniczych.
Wskazano przy tym również na niezwykle istotną rolę organów administracji publicznej w rozwiązywaniu tego typu problemów. Podpisano także porozumienie pomiędzy Wyższym Urzędem Górniczym i Państwową Służbą Ukrainy do spraw Pracy.
Z uczestnikami wydarzenia spotkali się m.in: Piotr Pyzik, podsekretarz stanu w resorcie aktywów państwowych i pełnomocnik rządu do spraw transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego, Daniel Cios, przedstawiciel Komisji Europejskiej oraz delegacja zarządu KGHM Polska Miedź.
Na zaproszenie zarządu KGHM goście zwiedzili Zakłady Górnicze Polkowice-Sieroszowice. Ponadto odwiedzili Zakłady Wzbogacania Rudy, gdzie mieli okazję obserwować proces mechanicznej przeróbki, który umożliwia efektywne przetworzenie wydobywanej rudy przed jego dalszą obróbką w hucie. Gości podjął Marcin Chludziński, prezes zarządu KGHM Polska Miedź.
W skład polskiej delegacji weszli: dr inż. Adam Mirek, prezes Wyższego Urzędu Górniczego, dr inż. Krzysztof Król, wiceprezes WUG, Krystyna Samek-Skwara, dyrektor generalna WUG, dyrektorzy i przedstawiciele departamentów WUG oraz Grzegorz Wowczuk, dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu. Obradom patronował honorowo prezydent RP Andrzej Duda.
Wyższy Urząd Górniczy, już po raz czwarty gościł w Polsce władze nadzoru górniczego państw europejskich. Kolejne, XXVII Spotkanie Szefów Europejskich Urzędów Górniczych Krajów Europejskich odbędzie się w Czechach, a poświęcone będzie kompetencjom urzędów nadzoru górniczego w krajach europejskich.