Rada Ministrów przyjęła

 autor: MD  

 rozporządzenie w sprawie utworzenia Ministerstwa Przemysłu
 Rada Ministrów - zgodnie z zapowiedzią - przyjęła we wtorek, 20 lutego, rozporządzenie w sprawie utworzenia Ministerstwa Przemysłu.
„1 marca powołane zostanie Ministerstwo Przemysłu. Powstanie ono w oparciu o niektóre komórki organizacyjne, które funkcjonują obecnie w Ministerstwie Aktywów Państwowych. Siedzibą nowego resortu będą Katowice” - czytamy w informacji KPRM.
Dodano, że „nowy resort powstanie z wyłączenia z Ministerstwa Aktywów Państwowych komórek organizacyjnych, które zajmują się sprawami działu administracji rządowej gospodarka złożami kopalin. Zatrudnieni tam pracownicy odpowiadają za realizację zadań, które wynikają z przyjętej przez Radę Ministrów polityki gospodarczej wobec sektora górnictwa węglowego i górnictwa niewęglowego. Chodzi również o zadania związane z przemysłem koksowniczym i hutniczym, a także prowadzenie spraw dotyczących gospodarki złożami kopalin”.
Pierwotnie rozporządzenie ws. nowego resortu miało być przyjęte 13 lutego. Termin jednak przesunięto na 20 lutego z powodu zwołania Rady Gabinetowej przez prezydenta Andrzeja Dudę. Przypomnijmy, że nowy resort ma zacząć formalnie działać od 1 marca. Jego szefową jest pochodząca z Zabrza prof. Marzena Czarnecka, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, szefowa Katedry Transformacji Energetycznej tej uczelni.
Trzeba wyjaśnić, że Ministerstwo Przemysłu będzie szczególnym resortem. Jako jedyne będzie mieć siedzibę poza stolicą. Będzie działać w stolicy Górnego Śląska, gdzie już od kilku tygodni są prowadzone prace związane z jego organizacją. Siedzibą dla niego będzie wydzielona część budynku znajdującego się w Katowicach przy ul. Powstańców 30, gdzie mieści się także centrala Polskiej Grupy Górniczej. Warto odnotować, że w gmachu tym przed laty znajdowała się siedziba Ministerstwa Górnictwa i Energetyki. Później był on zajmowany m.in. przez Państwową Agencję Restrukturyzacji Węgla Kamiennego oraz centralę Kompanii Węglowej, której następczynią została PGG.
Powołanie Ministerstwa Przemysłu obiecał w czasie kampanii wyborczej obecny premier Donald Tusk.