Ruch Ziemowit

autor: MD  

przymierza się do w pełni zautomatyzowanego kompleksu ścianowego
 Uruchomienie w pełni zautomatyzowanego kompleksu ścianowego w ruchu Ziemowit KWK Piast-Ziemowit planuje w przyszłym roku dyrekcja tej kopalni - podały służby prasowe Polskiej Grupy Górniczej, do której należy zakład zlokalizowany w Lędzinach. 
Automatyzacja ściany wydobywczej, w której proces urabiania w całości wykonuje kombajn ścianowy, nie jest obecnie stosowana w innych kopalniach w kraju. Jak podano, ruch Ziemowit ma szansę być pierwszym zakładem w Polsce, który zastosuje taką technologię.
Zaletą w pełni zautomatyzowanego kompleksu ścianowego jest krótszy czas procesów technologicznych związanych z realizacją cyklu przebudowy (rabowanie, przesuwanie i zabudowa) pojedynczej sekcji do przenośnika. Przebudowa sekcji i przesuwanie przenośnika odbywa się grupowo za kombajnem, który automatycznie urabia ocios wyrobiska. To przekłada się na bardziej efektywne wykorzystanie maszyn oraz zwiększenie wydobycia. Do tej pory podobne rozwiązania były znane, jedynie z wykorzystaniem struga” - wyjaśnia spółka.
Dodano, że automatyzacja, z którą wiąże się większa precyzja związana między innymi z pomiarami ściany i podporności w sekcjach, pozwala na większe dopasowanie do warunków stropowych, ograniczając możliwość występowania obwałów. Tym samym wpływa na poprawę bezpieczeństwa załogi oraz obsługiwanych przez nią urządzeń. Dodatkowo zastosowanie zdalnego sterowania zmniejsza narażenie pracowników na zapylenie i hałas, a czas nieprodukcyjny maszyn i urządzeń wchodzących w skład kompleksu jest ograniczany do minimum.
Jak podało PGG, uruchomienie w pełni zautomatyzowanego kompleksu ścianowego zaplanowano na październik przyszłego roku. Będzie on pracować w ścianie 506 w pokładzie 215. Ściana ta ma ponad 2,5 m wysokości, 160 m długości i ponad 2100 m wybiegu. Zasoby węgla sięgają w niej ponad 1,2 mln t. Obecnie trwa przetarg w tym zakresie.
Należy dodać, że w ruchu Ziemowit od blisko 5 lat wykorzystywana jest inna innowacyjna technologia służąca do diagnostyki pracy zmechanizowanej obudowy ścianowej - system monitoringu podporności μRUFUS 3G U30. Układ monitoringu i aktywnego podtrzymania ciśnienia pozwala na diagnostykę, kontrolę oddziaływania stropu na obudowę ścianową oraz ma możliwość dozowania ciśnienia w stojakach sekcji obudowy zmechanizowanej. Jego działanie polega na pomiarze ciśnień w stojakach obudowy zmechanizowanej i weryfikacji czy zmierzone wartości mieszczą się w określonych zakresach wprowadzonych dla danej ściany lub grupy sekcji w ścianie.
W razie wprowadzenia przez operatora zbyt niskiego ciśnienia wstępnego lub spadku ciśnienia w stojakach hydraulicznych sekcji, automatycznie włącza się system wspomagania, który koryguje stan podporności sekcji. Na każdej z sekcji zabudowane są sterowniki oraz czujniki, które sygnalizują o prawidłowym lub nieprawidłowym rozparciu sekcji. Od każdego sterownika wyprowadzone są minimum cztery przewody umożliwiające transmisje danych.
Wszystkie dane, zarówno pomiarowe jak i sterujące są przesyłane do komputera dołowego, który wizualizuje te dane, archiwizuje i przesyła na serwer na powierzchni, gdzie dane są archiwizowane długookresowo oraz udostępniane na stanowiska wizualizacyjne. Obecnie ten system funkcjonuje w dwóch ścianach – ścianie 925 pokład 209 i ścianie 504 pokładzie 215.