Ruszył nabór

autor: MD  1,039 odsłon

na stanowisko prezesa WUG
 Do 26 kwietnia będą przyjmowane zgłoszenia kandydatów na stanowisko prezesa Wyższego Urzędu Górniczego. Ogłoszenie w sprawie naboru zostało opublikowane we wtorek, 16 kwietnia, w Biuletynie Informacji Publicznej WUG. Procedurę naboru przeprowadzi zespół, który został powołany 27 marca przez minister przemysłu Marzenę Czarnecką.
"Zgłoszenia kandydatów powinny zostać przesłane na adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 kwietnia 2024 r. do godz. 14:00 z załączonymi dokumentami w zaszyfrowanych plikach .pdf. W tytule wiadomości należy wskazać: „Zgłoszenie w naborze Prezes WUG 2024”. Hasło do odczytu powinno zostać przesłane w oddzielnej wiadomości na adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript." - podano w ogłoszeniu.
Otwarcie zgłoszeń ma nastąpić 8 maja. Kandydaci dopuszczeni przez Zespół do udziału w dalszym postępowaniu, tj. spełniający wymogi formalne, otrzymają zaproszenie na rozmowę, której termin zostanie ustalony z kandydatami zakwalifikowanymi do tego etapu postępowania.
Jak wyjaśniono w ogłoszeniu, zakres zagadnień będących przedmiotem rozmowy z Zespołem obejmować będzie w szczególności: wiedzę o zakresie działalności Wyższego Urzędu Górniczego oraz wiedzę niezbędną do wykonywania zadań na stanowisku prezesa; kwalifikacje i doświadczenie zawodowe kandydata w zakresie umiejętności zarządczych na stanowisku prezesa centralnego organu administracji rządowej właściwego w sprawach nadzoru górniczego.
WUG jest centralnym urzędem administracji rządowej, nadzorowanym przez Ministra Przemysłu. Urzędem kieruje prezes, którego powołuje i odwołuje premier.
Głównym zadaniem Wyższego Urzędu Górniczego oraz podległych mu okręgowych urzędów górniczych jest nadzór i kontrola zakładów górniczych w Polsce w celu ochrony życia i zdrowia górników, ochrony środowiska na terenach eksploatacji górniczej, a także rekultywacji gruntów pogórniczych. WUG w Katowicach ustanowiony został rozporządzeniem Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej z 24 czerwca 1922 r. Ten dzień uznaje się za powstanie współczesnego polskiego nadzoru górniczego.
Do 25 marca br. prezesem WUG był Adam Mirek. Nadzorowi górniczemu szefował od 1 marca 2017 r. O odwołaniu poinformował w oświadczeniu, które zostało opublikowane na stronie internetowej Urzędu. Obecnie obowiązki prezesa pełni I wiceprezes Krzysztof Król.