XIII Konferencja Dziedzictwo i historia górnictwa oraz wykorzystanie pozostałości dawnych robót górniczych

W dniach 11-13 kwietnia 2019 r. członkowie Bractwa Gwarków Związku Górnośląskiego wzięli udział w cyklicznej XIII Konferencji pn. „Dziedzictwo i historia górnictwa oraz wykorzystanie pozostałości dawnych robót górniczych” organizowanej przez Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej, Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce we współpracy z Komitetem Historii Nauki i Techniki PAN, Instytutem Historii Nauki PAN oraz KGHM CUPRUM sp. z o.o. – Centrum Badawczo Rozwojowym.

Konferencja zasadniczo odbyła się na terenie kompleksu Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce, gdzie zostały zorganizowane liczne sesje naukowe m.in. dotyczące:

  • zagadnień poszukiwania oraz wydobycia ropy naftowej jak i zabytków z tym związanych,
  • koncepcji, wykorzystania oraz bezpieczeństwa prowadzenia ruchu turystycznego
    w obiektach górniczych,
  • dokumentacji oraz wykorzystanie dziedzictwa górniczego.

Dodatkowo w ramach konferencji odbyło się wyjazdowe posiedzenie Rady Górniczej – Zespołu
ds. regulacji prawnych dla podziemnych tras turystycznych.

Konferencja została objęta patronatem honorowym Sekretarza Stanu – Głównego Geologa Kraju, Pełnomocnika Rządu do Spraw Polityki Surowcowej Państwa Prof. dr hab. Mariusza Oriona Jędryska oraz Prezes Wyższego Urzędu Górniczego dr inż. Adama Mirek.