Poczet Gwarków Śląskich

 1. Stanowić swego rodzaju antologię publicystycznej działalności związanej z rozwojem przemysłu na Śląsku od najdawniejszych lat,
 2. Przedstawiać sylwetki najciekawszych, zasłużonych postaci śląskiego górnictwa
 3. Pokazywać dorobek kulturalny i społeczny śląskiego górnictwa i jego ludzi
 4. Opisywać i pokazywać niektóre zdarzenia związane z górnictwem śląskim, które zaważyły na rozwoju kultury Śląska,
 5. Przekazywać - także w formie anegdoty - niektóre elementy codziennego życia górników i ich rodzin.

Stworzono pierwszy szkic tematyczny cyklu wydawniczego, stanowiącego załącznik do informacji (patrz załącznik), który nadal jest przedmiotem dyskusji i uzupełnień; zachętę do współtworzenia cyklu umieszczono w 1-szym zeszycie cyklu wydanym przez Bractwo w czerwcu 2009 p.t. "Hanys - powrót do przeszłości" będącym wznowieniem dramatycznej publikacji Wilhelma Szewczyka z 1937 roku o tragicznych losach śląskiego górnika.

Ramowy spis treści "Pocztu Gwarków Śląskich"

 1. Poemat "Hanys" - Powrót do przeszłości (zrealizowany)
 2. Początki górnictwa na Śląsku i pierwsi Gwarkowie Śląscy
 3. Ordunek Gorny i Walenty Roździeński
 4. Godula - Reden - Baildon - Rewolucja Przemysłowa na Śląsku
 5. Górnictwo przed i po II giej wojnie światowej
 6. Trybun Gwarków i Śląska - Spotkania z Janem Mitręgą
 7. Bolesław Krupiński: Petersburg - Rybnik - Kraków - Warszawa-Genewa
 8. Goetel - Czeczot - Budryk: - Krakowska Szkoła Górnictwa
 9. Alma Mater Gliviciensis - Szkoła Kadry Gwarków Śląskich
 10. Janusz Dietrych - filozof konstrukcji i wychowawca konstruktorów polskich maszyn górniczych
 11. Projektanci polskich i zagranicznych kopalni
 12. Jest w orkiestrach dętych jakaś siła -Górnicze muzykowanie
 13. Gwarkowie Śląscy po pracy - rzeźba i malarstwo
 14. Szlakiem zabytków Śląskich Gwarków