Ocalić od zapomnienia

Zapraszamy do zapoznania się ze zdigitalizowanymi tomikami "Pocztu Gwarków Śląskich".

Można je pobrać tutaj.

W 1945 roku społeczeństwo Górnego Śląska...

W 1945 roku społeczeństwo Górnego Śląska z nadzieją witało wkraczające wojsko licząc na pełne wyzwolenie. Pomylono się, dla Ślązaków zaczęła się gehenna. Wywieziono na roboty do ZSSR tysiące ludzi. Jako pierwsi o wywiezionych upomnieli się górnicy, tworząc spis 10 000 polskich obywateli- górników wywiezionych do ZSRR z początkiem 1945 r. z terytorium Górnego i Opolskiego Śląska. Osoby te były przetrzymywane w różnych miejscach odosobnienia, zajmując przed wywiezieniem w głąb Rosji miejsca w byłych hitlerowskich obozach. Część z tych ludzi została z tych obozów ocalona, z wywózki do domu wracał co piąty deportowany. Tragedii wywiezionych towarzyszył dramat ich rodzin pozbawionych środków do życia. Szczegółowo pisze o tym Instytut IPN w swoich publikacjach.

Cechownia w Zabrzu

Bractwo Gwarków pismem z dnia 20.04.2015r. zwróciło się do Pani Prezydent Miasta Zabrze o uratowanie zabytkowego budynku cechowni.

Szyb Bartosz 2 - historia nieznana - wspomnienia

Refleksje na temat budowy szybu BARTOSZ II w zlikwidowanej kopalni węgla kamiennego „Katowice”
autorstwa Generalnego Projektanta Kopalni Katowice mgr. inż. Ryszarda Bieska oraz Dyrektora Kopalni Katowice w latach 1995-2000 mgr. inż. Zygfryda Skrzypka