Ocalić od zapomnienia

Zapraszamy do zapoznania się ze zdigitalizowanymi tomikami "Pocztu Gwarków Śląskich".

Można je pobrać tutaj.

Śląskie opowieści: Ludwik Tunkel

Praca Jana Kołodzieja na temat życia i dokonań Ludwika Tunkla. Została wydana w jubileuszowym pod wieloma względami roku 2010, cały nakład autor przekazał mieszkańcom za pośrednictwem parafii z sugestią, by uzbierane za te broszury dowolne datki zapoczątkowały zbiórkę funduszy na instalację kurantów w starym kochłowickim kościele. Zamieszczona poniżej wersja wzbogacona została o kilka dodatkowych ilustracji oraz uzupełniona o kilka zdań dodatkowych.

Pobierz: Ludwik Tunkel

Ocalić od zapomnienia obraz przemysłowego śląska

Utworzone: niedziela, 1 września 2013 Autor: Maciej Dorosiński Źródło: Trybuna Górnicza


Każdy z nas dorasta w pewnym otoczeniu. Dla mnie naturalnym krajobrazem był śląski przemysł. W pewnym momencie zauważyłem jednak, że na moich oczach zaczęły się dokonywać drastyczne zmiany. Coś, co było codziennym widokiem, zaczynało znikać. Dlatego postanowiłem chwycić za aparat i za pomocą zdjęć zatrzymać te przeobrażenia - tak początki swojej przygody z fotografią wspomina 38-letni Marek Locher z Mysłowic, którego zdjęcia znalazły się w albumie wydanym z okazji 20-lecia Katowickiego Holdingu Węglowego.

Poczet Gwarków Śląskich

 

  • Zarząd Bractwa Gwarków Związku Górnośląskiego podjął decyzję o realizacji projektu zmierzającego do przedstawienia zdarzeń i ludzi, którzy swoim życiem i pracą służyli śląskiej ziemi i jej mieszkańcom, przyczyniając się również do rozwoju i dobrobytu całej Polski.
  • Dla ww. długofalowego przedsięwzięcia przyjęto nazwę: "Poczet Gwarków Śląskich"- cykl wydawniczy o charakterze dydaktycznym i kulturowo-historycznym.
  • Powyższa inicjatywa wynika ze statutowych obowiązków Związku: „prowadzenia działalności z zakresu kultury (w tym działalności wydawniczej), sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, a także działalności popularyzatorskiej i podtrzymywania tradycji narodowej i regionalnej oraz rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej".
  • Po wielu latach zaniedbań realizacja projektu daje szanse ocalenia od zapomnienia ludzi, obiektów i zdarzeń, które składają się na dorobek kultury przemysłowej Śląska i to w formie spełniającej „ funkcję edukacyjną dla masowego odbiorcy".
  • Cykl wydawniczy Poczet Gwarków Śląskich - o realizacji przewidywanej w okresie 2 lat - będzie: