Gwarki, gwarki

oraz W POWIECIE - Biuletyn Informacyjny.
Oznacza to, że częściej będziemy sięgać do tematów związanych nie tylko z samymi Tarnowskimi Górami ale również z historią i dniem dzisiejszym miast i gmin Powiatu. Znaczy to również, że MONTESA będzie można otrzymać na terenie całego Powiatu.