"Raport" o stanie górnictwa światowego 2011

Raport przygotowany przez dr inż. Gerarda Fabiana

Gerard Fabian, ur. 28.04.1938 w Gliwicach.
W górnictwie od 1959 roku: kopalnie "Paweł", "Bytom" "Powstańców 'Sląskich", Katowickie Gwarectwo Węglowe. Dyrektor ekonomiczny w latach 1975-1991. Doktorat w 1980 roku.
Członek Zarządu Głównego, prezydium i przewodniczący komisji problemowych m.in. Ekonomiki i Organizacji SITG. Członek komisji problemowych przy Polskiej Akademii Nauk. Autor, względnie współautor trzech książek i ponad 100 publikacji fachowych.
Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Od 1992 mieszka na terenie Niemiec.