Podziemny Olkusz

 Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu przedstawił dane na temat wystawy Podziemny Olkusz. To jedna z najmłodszych podziemnych ekspozycji w południowej Polsce o tematyce górniczej. W minionym roku odwiedziło ją o ponad 6 proc. więcej zwiedzających, niż 2 lata temu. Ci, którzy wybrali się na zwiedzanie wiosną lub w drugiej połowie roku, mieli okazję zobaczyć dodatkowe eksponaty z wykopalisk archeologicznych w mieście.
W 2023 r. wystawę Podziemny Olkusz odwiedziło łącznie 35 926 osób, z tego 35 166 na podstawie biletów wstępu, a 760 osób bezpłatnie. Możliwość darmowego wstępu mają dzieci do lat 3 i opiekunowie grup. Dla porównania, w 2022 r. odnotowano łącznie 33 611 zwiedzających, w tym 320 osób bezpłatnych.
Olkuska wystawa podziemna podzielona jest na dwie części. Pierwszą z nich jest ekspozycja w dawnych piwnicach wyburzonego ratusza z XIV wieku, który niegdyś stał na płycie Rynku. Tam można zobaczyć m. in. makietę zabudowań dawnego centrum miasta.
Druga część ekspozycji umieszczona została w piwnicach istniejącego budynku przy południowo-zachodnim narożniku Rynku. W gmachu tym mieściła się niegdyś siedziba olkuskich władz górniczych. Tamta część ekspozycji poświęcona została górniczym tradycjom miasta, w którym wydobywano w przeszłości rudę srebra i ołowiu. Są tam np. narzędzia i urządzenia górnicze, takie jak kierat czy paternoster. W 2023 r. podziemna wystawa powiększona została m. in. o znalezione przez archeologów narzędzia górnicze, ja górnicze kopaczki, a także fragmenty kluczy, kłódek, czy zawiasów.
 Eksponaty pochodzące z badań z lat 2018-2019 zostały umieszczone na wystawie na przełomie pierwszego i drugiego kwartału 2023 r. Na dzień dzisiejszy wystawa nie została powiększona o inne dodatkowe eksponaty - informuje Beata Odrzywolska-Kokoszka z Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu.
Dodanie dodatkowych przedmiotów na wystawę było jedyną istotną zmianą. Poza tym nie zmieniły się na przestrzeni roku 2023 ani na początku tego roku zasady udostępniania, pory i godziny oprowadzania z przewodnikiem, godziny otwarcia. Także na ten rok nie ma sprecyzowanych jakichś szczególnych planów, prócz realizacji działań statutowych Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu.
Zapytaliśmy też, czy zwiedzający podziemną ekspozycję zadają jakieś charakterystyczne pytania.
- Niestety nie prowadzimy ewidencji pytań zadawanych przez zwiedzających naszą ekspozycją. Niemniej pytania, które pojawiają się to jest są przesłane np. mailowo dotyczą głównie organizacji czasu otwarcia ekspozycji, czasu trwania zwiedzania, miejsc w których można kupić bilet, ulg w kupnie biletów, możliwości zakupu vouchera prezentowego na zwiedzenie ekspozycji czy dostępności toalet na ekspozycji - odpowiada Beata Odrzywolska-Kokoszka z MOK Olkusz.
Olkuska ekspozycja nie jest jeszcze szerzej znana w skali kraju. Pierwsi turyści kupili bilety wstępu i zwiedzali Podziemny Olkusz w dniu 22 maja 2021 r., czyli ponad dwa i pół roku temu.