Wielkanoc. Ździebko do szpasu spominani

DSC 0507 1 678x381No ja – wzionło mie na spominki we tym Wielkim Tydniu, i to jeszcze we ty naszy godce, ale tak tyż trza bo jeszcze trocha i wcale zapomnymy jako se u nos kejsik godało.

,,Niydziela Wielkanocno”, jako se u nos nazywało piyrsze świynto, je to bez wontpiynio nojstarsze i nojważniyjsze świynto chrześcijańske. Zwyciynstwo życio nad śmierciom. Jezus Chrystus pokonoł wszelke zło, mynkom swojom i ciyrpiyniym łodkupioł nos łod wiecznego potympiynio. Kożdy s nos mo czas na to keby iść za nim, droga znomy yny wydowo nom se że je to dlo nos za ciynżke zadani, niy je to proste ani leke, to je prowda. Jo som niy umia tymu podołać, mom jednak spowiydź co mie nazot na ty właściwy drodze stawio. Choć se niy roz łod tego Pon Boczka łoddalomy, dycko idzie wrocić. Dzisioj chca wom trocha łopedzieć tych moich spominkow z downych lot i ciekawych bardzo, czy mi aby docie recht, czy se u Wos te świynta tyż tak łobchodziyło-toż posuchejcie;