Miasto Knurów przyjazne historii

Knurowska kapliczka pod wezwaniem św. Barbary jest najstarszym obiektem sakralnym w mieście. Wybudowana została w roku 1887 – wspomina Bogusław Szyguła – a jej fundatorką została ówczesna właścicielka knurowskiej prochowni.

Nadszedł czas, kiedy nasza leciwa staruszka domagać się zaczęła opieki. Urząd Miasta, dostrzegając zagrożenie, postanowił odrestaurować naszą piękną wizytówkę i w roku 2011 prace zostały ukończone, tym samym maleńki kościółek otrzymał nowy blask. Należy wspomnieć, iż na krótko przed rozpoczęciem prac renowacyjnych zniknęły w niewyjaśnionych okolicznościach figurki, znajdujące się we wnętrzu kapliczki. Mieszkańcy Knurowa bardzo przeżyli ten fakt, nazywając to, co się wydarzyło, „naszym lokalnym dramatem”.attachment1.2.3 225x300attachment1.2.2 225x300