Wieści ze starego Gornego Szlonska

Królewska Huta -1884 rok

W roku 1883 na Gornym Szlonsku robotników ; w kopalniach węgla 36.151 - w kopalniach kruszców 3440 - w koplaniach cynku i ołowiu 9968 . W hutnictwie było pry wielkich piecach robotników 2569, przy piecach węglem drzewnym opalanym 58, przy laniu żelaza 1378 , przy fabrykach dróg żelaznych 10,980, przy stalowniach (ocelowniach) 768 , przy fryszerkach 82. Przy hutach cynku , ołowiu srebra było 6837 . Przy fabrykach koksu i paliwa było 1970 ludzi.
Razem górników i hutników gornoszloskich było 75.221 .
Co to za potęga -gdyby trzymali razem w zgodzie , miłości , związku . Teraz wiele głów , wiele rąk , wiele siły ciała lecz ducha i serca nie ma , dlatego gornoszlonscy robotnicy maja małe znaczenie widać ich ciała , lecz ducha nie widać.

I tak produkcja żelaza wynosiła w roku ubiegłym 8.000 000 cetnarów i jak wskazuje dr Kossmann w swym piśmie Oberschlesien , sein Land und seine Industrie ,żelazo gliwickie wypiera już z niejednego rynku żelazo angielskie . Wapno (z okolic Mokrego )słynne ze swej czystości , cieszy się odbytem wielkim w obu prowincjach Prus, na Pomorzu w w Poznańskim idzie także do Berlina , do Meklemburgii , do części wschodniej Królestwa saskiego , do Królestwa polskiego , do Czech i do Austrii . Do tej ostatniej wywieziono w roku minionym 21.400 beczek . Cement te same ma co wapno rynki odbiorcze ,idzie zaś w ilościach większych niż wapno do Królestwa polskiego i do Austrii.
Do Królestwa poszło w roku mnionym 7,250 beczek , do Galicji , Czech i Austrii właściwej 22.000 beczek . Co pokazuje o wielkiej potędze roboty i pieniądza na Gornym Szlonsku .
Rozwój przemysłu górniczego na G. Szlonsku liczy więcej bodaj niż 70 lat , ale poza granicą mało kto wie , że to Godula czystej krwi Gornoszlonzak przemysłowiec się odznaczył do jego rozwoju .
Gorny Szlonsk 1884 rok.