Barbórka w cieniu obaw

 
Tegoroczna Barbórka przypadająca jak zawsze
 
4 grudnia, jak co roku obchodzona - przez firmy górnicze oraz okołogórnicze, a także instytucje związane z górnictwem - praktycznie od połowy listopada do końca grudnia, jest o tyle specyficzna, że towarzyszy jej nastrój niepewności i wyczekiwania związany między innymi z sytuacją na rynku węgla i jego cenami oraz polityką dekarbonizacji prowadzoną w UE, która niesie dla branży wydobywczej kolejne zagrożenia.