Życzenia dla Zarządu

Zarząd Bractwa Gwarków
 
Szanowni Państwo,
  
Z Okazji Górniczego Święta, w imieniu Zarządu oraz pracowników Spółki Polské uhlí, a.s. , składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia , Szczęścia Górniczego i wszelkiej pomyślności w dalszej - jakże istotnej dla krzewienia kultury Górniczego Śląska działalności.
 
Szczęść Boże !!!
 
Tomasz Mańka

Życzenia