Otoczenie regulacyjne

 
Energetyka to sektor mocno regulowany.
 
W związku z tym, aby racjonalnie planować działalność, branża musi wiedzieć, na czym stoi. Przedstawiciele sektora wśród najważniejszych oczekiwanych w 2020 roku krajowych regulacji wymieniają ustawę dla morskiej energetyki wiatrowej, nowelizację prawa energetycznego, rewizję tzw. ustawy odległościowej, a w przypadku ciepłownictwa jako potrzebna wskazywana jest zmiana systemu taryfowania ciepła.