Gorączka solarna

 
Zdaniem menedżerów energetyki dobra
 
koniunktura na rynku fotowoltaiki w Polsce utrzyma się także w 2020 roku. Wśród powodów tego optymizmu wymieniane są spadające koszty budowy instalacji PV i związana z tym poprawa opłacalności inwestycji, możliwości uzyskania dofinansowania inwestycji w PV, a także wzrost świadomości środowiskowej obywateli. Nie ma jednak róży bez kolców. Niektórzy menedżerowie wskazują, że przed sektorem jest kilka wyzwań do pokonania.