Węgiel koksujący

Portal gospodarka i ludzie  autor: JM

Pod koniec marca br. będzie wiadomo, czy węgiel koksujący znajdzie się
 
znowu na tzw. unijnej liście surowców krytycznych. Zabiegają o to przedstawiciele Jastrzębskiej Spółki Węglowej, największego producenta węgla koksowego w Unii Europejskiej. Do tej pory obecność na tej liście ułatwiała możliwość uzyskania zewnętrznego finansowania dla górniczych inwestycji.