Trzeba po prostu uratować kopalnie

 
Gwałtowny spadek produkcji w krajowych elektrowniach
 
węglowych uderza w rodzimych producentów węgla energetycznego. Pandemia koronawirusa stwarza olbrzymie problemy producentom węgla. Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej, wydodobywającej węgiel koksowy potrzebny do produkcji stali, podjął uchwałę o wystąpieniu siły wyższej w spółce. Obawy w branży górniczej rosną. - Stan jest absolutnie nadzwyczajny i nikt z nas nigdy nie uczył się zachowania w takim stanie - komentuje dla WNP.PL Jerzy Markowski, były wiceminister gospodarki, prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa (SITG).