Najczęściej nielegalnie wydobywany jest piasek

Polska Agencja Prasowa

103 przypadki nielegalnej eksploatacji kopalin:
 
głównie piasku, ale też np. żwiru czy kruszyw, zakończyły się w ubiegłym roku sankcjami nadzoru górniczego w postaci podwyższonych opłat - wynika z danych Wyższego Urzędu Górniczego (WUG) w Katowicach.