Propozycja pożyczek dla regionów węglowych

 
Komisja Europejska i Europejski Bank
Inwestycyjny (EBI) zaproponowały stworzenie mechanizmu pożyczek, z których miałyby korzystać regiony z gospodarką opartą na węglu i technologiach wysokoemisyjnych. Ma on pozwolić na realizację inwestycji o wartości 25–30 mld euro.