Blokada budowy nowej kopani

 Polska Agencja Prasowa

Prawnicy wojewody śląskiego sprawdzają, czy
podjęta przez rybnickich radnych uchwała, mająca zablokować potencjalną budowę w tym mieście kopalni eksploatującej złoże węgla Paruszowiec, jest zgodna z prawem. Mieszkańcy miasta zbierają podpisy pod petycją o uznanie uchwały za ważną.