Transformacja regionów górniczych

 
Fundusz Sprawiedliwej Transformacji powinien
 
być zarządzany na poziomie regionalnym. Tylko w takim przypadku ma szansę spełnić pokładane w nim nadzieje – uważa Jakub Chełstowski, marszałek województwa śląskiego. Do jak największego zaangażowania lokalnych samorządów, przedsiębiorców, naukowców, organizacji pozarządowych oraz związków zawodowych w proces transformacji regionów górniczych namawia też Jerzy Buzek, eurodeputowany i zarazem były polski premier.