W Jankowicach drążą szyb 8

 Trybuna Górnicza  autor: Kajetan Berezowski

 
W ruchu Jankowice kopalni ROW
 
trwa głębienie szybu 8. Jest to kluczowa inwestycja dla rybnickiej kopalni. Umożliwi bowiem budowę poziomów wydobywczych 880 m i 1070 m. Zasoby operatywne możliwe do wyeksploatowania po udostępnieniu złoża na poziomie 880 m wynoszą ok. 51 mln ton, a na poziomie 1070 m wynoszą ok. 86 mln t.