Z tarczą czy na tarczy

 
Pierwsze reakcje rządu na załamanie
 
gospodarcze wywołane lockdownem rozczarowały przedsiębiorców – jako spóźnione i nieadekwatne. Dopiero tarcza finansowa wlała nieco otuchy w serca biznesu. Czy to wystarczy, by przejść kryzys (w miarę) suchą nogą? Pokażą najbliższe miesiące.