20 lat spółki SRK

Trybuna Górnicza  autor: JM

20 lat temu powstała Spółka Restrukturyzacji Kopalń. Głównym zadaniem SRK jest likwidacja zamykanych kopalń oraz zagospodarowanie pogórniczych terenów.
Formalnie utworzono ją 21 sierpnia 2000 r. w wyniku połączenia pięciu kopalń przeznaczonych do likwidacji – chodzi o KWK Jan Kanty, KWK Porąbka-Klimontów, KWK Saturn (dawniej KWK Czeladź), KWK Sosnowiec i KWK Żory.
Misją SRK jest efektywne zagospodarowanie, rekultywacja i rewitalizacja przejmowanych terenów pogórniczych, dbałość o środowisko naturalne oraz zabezpieczenie przed zniszczeniem obiektów stanowiących dziedzictwo kulturowe i przemysłowe, natomiast jej podstawowym zadaniem jest prowadzenie likwidacji kopalń, zabezpieczenie sąsiednich zakładów przed zalaniem przez odwadnianie kopalń oraz zagrożeniami gazowym i pożarowym. Oprócz tego spółka zagospodarowuje majątek, sprzedaje nieruchomości likwidowanych kopalń oraz realizuje zadania związane z usuwaniem szkód górniczych i rekultywacją terenów pogórniczych.
W ciągu ostatnich kilku lat SRK przejęła aż 17 kopalń wraz z częścią zatrudnionych tam pracowników.
Od 1 maja 2015 do końca 2018 r. spółka przejęła ponad 13 tys. pracowników, z czego 10 tys. skorzystało z osłon socjalnych. Obecnie w skład spółki wchodzą następujące oddziały: 8 likwidowanych kopalń, Administracja Zasobów Mieszkaniowych, Centralny Zakład Odwadniania Kopalń oraz Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji. 8 likwidowanych kopalń to: KWK Makoszowy, KWK Centrum, KWK Boże Dary-Mysłowice-Wesoła I, KWK Pokój I-Śląsk, KWK Wieczorek II, KWK Krupiński, KWK Piekary I, KWK Jas-Mos-Rydułtowy I.
Kopalnie przejęte do likwidacji przez SRK znajdują się na terenie 27 gmin w trzech województwach, a łączna długość podziemnych wyrobisk w tych zakładach to ponad 600 km. Na terenie restrukturyzowanych kopalń znajdują się 52 szyby o łącznej głębokości ponad 30 km.
Wraz z przejęciem pogórniczego majątku do Spółki Restrukturyzacji Kopalń trafiły również tysiące dawnych mieszkań zakładowych. W efekcie obecnie SRK zarządza dużą substancją mieszkaniową – to niespełna 3 tys. budynków, w których znajduje się ponad 15 tys. mieszkań wraz z prawie 37 tys. lokatorów.