Regionalna Rada Ochrony Przyrody w Kielcach z górniczym akcentem

Portal gospodarka i ludzie  autor: TRz

We wrześniu lub w październiku przypuszczalnie zbierze
się na pierwszym posiedzeniu Regionalna Rada Ochrony Przyrody w Kielcach. W jej liczącym 26 osób składzie znaleźli się przedstawiciele środowiska górniczego.
- Ponieważ skończyła się kadencja poprzedniej Rady, trzeba było powołać nową. Ustawa nie obliguje, w jakim terminie ma się zebrać Rada. Przepisy mówią, że posiedzenie musi się odbyć raz w roku. Myślę, że może to nastąpić w drugiej połowie września lub w październiku - mówi Jarosław Pajdak, zastępca Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach.
Regionalna Rada Ochrony Przyrody w Kielcach powołana została na pięcioletnią kadencję 3 sierpnia 2020 r. zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Jako że w województwie świętokrzyskim niemała część terenów chronionych to dawne kopalnie, nieczynne kamieniołomy czy jaskinie, w jej składzie znalazły się osoby kompetentne w tym względzie. W gronie osób powołanych do Rady są m.in. Marzena Rabiasz, dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach, dr inż. Zbigniew Złonkiewicz z Państwowego Instytutu Geologicznego Oddział Świętokrzyski w Kielcach, jak również dr hab. inż. Jan Urban z Instytutu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie - badacz wyrobisk dawnego górnictwa świętokrzyskiego czy też Andrzej Kasza ze Speleoklubu Świętokrzyskiego i Mirosław Hejduk z Geoperku w Kielcach.
Pewną przeszkodą w zwołaniu Rady jest brak odpowiednio pojemnej sali w siedzibie RDOŚ, która spełniałaby wymogi reżimu sanitarnego w czasie pandemii. Dlatego pierwsze posiedzenie Rady będzie się musiało odbyć w innym gmachu.
Zgodnie z przepisami, Regionalna Rada Ochrony Przyrody jest organem opiniodawczo-doradczym. W zakres jej zadań wchodzi m.in. opiniowanie aktów prawnych, planów rozwoju czy strategii województwa w zakresie ochrony przyrody. Na pierwszym posiedzeniu Rada będzie musiała wybrać swojego przewodniczącego, zastępców i uchwalić regulamin działania.