KGHM przedstawił raport o wpływie na klimat

Portal gospodarka i ludzie  autor: MD

KGHM po raz pierwszy wziął udział w projekcie Carbon Disclosure Project,
dotyczącym komunikacji wpływu przedsiębiorstw na emisję dwutlenku węgla - poinformowały portal netTG.pl służby prasowe KGHM. 
Firma odpowiedziała na kwestie dotyczące „Klimatu”. W kolejnych etapach projektu, poza rozszerzeniem danych w raportowanym obszarze emisji, Spółka przygotuje informacje do obszarów „Woda” i „Lasy”. Dzięki ścisłej współpracy wielu osób z kilku departamentów, pod koordynacją Departamentu Relacji Inwestorskich, udało się dostosować zakres wygenerowanych danych i informacji do większości wytycznych CDP.
CDP jest instytucją z siedzibą w Wielkiej Brytanii, która zajmuje się ujawnianiem wpływu dużych korporacji na środowisko. Poprzez raportowanie środowiskowe stymuluje działania na rzecz zrównoważonej gospodarki.
Nasz udział w CDP to kolejny krok w transparentnym i zrównoważonym zarządzaniu. Kwestie ochrony i wpływu na środowisko są istotne dla naszych interesariuszy - nie tylko analityków, inwestorów czy kontrahentów, ale także dla pracowników i mieszkańców regionów, w których działamy. Dlatego ekologia i efektywność są wpisane w naszą strategię, tak budujemy swoją pozycję lidera teraz i tak myślimy o przyszłości – powiedział wiceprezes KGHM ds. produkcji Radosław Stach.