ARP: W lipcu spadły ceny węgla energetycznego

Polska Agencja Prasowa

Ceny węgla energetycznego i dla rynku ciepła spadły w lipcu
w relacji mdm - wynika z analizy indeksów cenowych, tworzonych wspólnie przez Agencję Rozwoju Przemysłu i Towarową Giełdę Energii.
Sytuację na krajowym rynku węgla energetycznego obrazują dwa indeksy, bazujące na danych miesięcznych ex-post i wyrażające cenę zbytu węgla kamiennego, w jakości dostosowanej do potrzeb odbiorców. Indeks PSCMI1 (z ang. Polish Steam Coal Market Index) wyraża ceny węgla dla tzw. energetyki zawodowej i przemysłowej, indeks PSCMI2 - dla ciepłowni przemysłowych i komunalnych. Wyrażona w indeksach wartość to cena węgla netto "na wagonie" w punkcie załadunku - bez uwzględnienia podatku akcyzowego, kosztów ubezpieczenia oraz kosztów dostawy.
Indeks PSCMI1 w lipcu 2020 r. pogorszył swój wynik o 1,6 proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem i wyniósł 263,10 PLN/t (w ujęciu jakościowym 11,75 PLN/GJ). W porównaniu z lipcem 2019 r. wynik ten jest lepszy o 1,2 proc.
Indeks PSCMI2 w lipcu 2020 r. pogorszył swój wynik o 0,2 proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem i wyniósł 312,06 PLN/t (w ujęciu jakościowym 13,23 PLN/GJ). W porównaniu z lipcem 2019 r. wynik ten jest gorszy o 0,6 proc.