5000 nowych miejsc pracy na Śląsku w dwa lata

Artykuł Dr Krzysztofa Wilgusa. Dziennik Zachodni

 3 mln ton nowego wydobycia, 300 mln złotych nowych wpływów z podatków

 
Apelujemy do Pana Premiera Mateusza Morawieckiego
i jego rządu – współpracujmy z pożytkiem dla polskiej gospodarki! Czas otworzyć polski sektor wydobywczy na inwestycje finansowane przez inwestorów prywatnych. Takie inwestycje to nowe miejsca pracy, dodatkowe wpływy do budżetu państwa oraz budżetów samorządowych. Potrzeba tylko politycznej zgody rządu. Obowiązujące przepisy gwarantują pełną kontrolę prywatnych inwestycji w górnictwie przez odpowiednie instytucje państwa, a własność złóż węgla pozostaje cały czas pod pełną kontrolą państwa polskiego. Silesian Coal International Group of Companies SA to polska spółka z udziałem inwestorów z USA, Szwajcarii i Niemiec. Od roku 2014 pracujemy na rzecz uruchomienia nowego wydobycia węgla i metanu ze złoża „Żory-Suszec 1” w gminie Orzesze, w województwie śląskim. Planowane wydobycie węgla energetycznego i koksującego z nowego złoża to 3 mln ton gotowego produktu rocznie. Dzięki naszym inwestorom węgiel ten może zostać w całości wyeksportowany lub sprzedany na polskim rynku, zależnie od potrzeb. Wartość całej inwestycji wyniesie setki milionów złotych, finansowanych z wiarygodnych źródeł zagranicznych. By szybko uruchomić nowe wydobycie, chcemy wykorzystać część wciąż istniejącej, choć szybko likwidowanej infrastruktury po KWK Krupiński. Pozwalają na to polskie przepisy oraz regulacje Unii Europejskiej. Takie rozwiązania stosuje się w Czechach i w Niemczech. Warto skorzystać z tych wzorców. Potrzebna jest tylko chęć współpracy i pozytywna, szybka decyzja rządu! Projekt „Orzesze” to ok. 1000 nowych miejsc pracy bezpośrednio w kopalni oraz dodatkowo kolejne 4000 nowych miejsc pracy w otoczeniu górniczym. To także zakup w Polsce potrzebnych maszyn, sprzętu i usług, tworzący łańcuch zamówień dla szeregu polskich firm specjalistycznych i naukowców, przez kolejne 30 lat. Pieniądze naszych inwestorów będą pracować na rzecz polskiej gospodarki. Budżety państwa oraz samorządów będą otrzymywać rocznie ok. 300 mln dodatkowych wpływów z podatków i danin. Projekt wspierają związkowcy oraz samorząd województwa śląskiego. Otrzymał także pozytywne rekomendacje Komitetu Górnictwa PAN, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa, Regionalnej Izby Gospodarczej, Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej oraz Bractwa Gwarków. 
Panie Premierze, proszę pozwolić nam stworzyć nowe miejsca pracy na Śląsku, które zapewnią pracę zwalnianym górnikom z innych kopalń. Nie chcemy dotacji ani pomocy publicznej. Chcemy partnerstwa i rzetelnej współpracy. 
 
Dr Krzysztof Wilgus
 Prezes Zarządu