Firmy wydobywcze są wśród największych w kraju

Portal gospodarka i ludzie  autor: AMC

Czy wiesz, że co dziesiąta firma z listy 500 największych
w Polsce ma siedzibę w województwie śląskim. Zważywszy na wysoki stopień centralizacji dużych przedsiębiorstw, lokalizacja w regionie 53 spośród 500 największych firm w Polsce ugruntowuje dobrą pozycję regionu. Województwo śląskie wyróżnia wysoki udział największych firm reprezentujących przemysł przetwórczy, motoryzację, górnictwo i energetykę – czytamy w raporcie IBS pt. pt. Województwo śląskie w punkcie zwrotnym transformacji.
Jego autorzy, Joanna Mazurkiewicz i Jan Frankowski z IBS, podkreślają, że firmą o najwyższych przychodach jest w regionie Tauron Polska Energia. Państwowa spółka energetyczna z siedzibą w Katowicach uzyskała w 2019 roku 18,1 mld zł przychodu, co ulokowało ją w rankingu ogólnopolskim na 10 miejscu. Na kolejnych miejscach firm o najwyższym przychodzie w 2018 roku znalazły się Arcelor Mittal w Dąbrowie Górniczej – właściciel Huty Katowice (12 miejsce, 16,5 mld zł przychodu) oraz Fiat Chrysler Automobiles w Bielsku-Białej (16 miejsce, 13,3 mld zł przychodu).
Miejsca w pierwszej trzydziestce największych firm pod względem uzyskanego przychodu zajęły również Jastrzębska Spółka Węglowa oraz Polska Grupa Górnicza (PGG). W pierwszej setce znalazły się ponadto dwie firmy usługowe z siedzibą w regionie: ING Bank Śląski oraz hurtownia medyczna Farmacol. Pozycje śląskich firm w rankingu pozostają stabilne – znaczna część zajęła eksponowane miejsca w rankingu przychodów także na początku ubiegłej dekady.
W raporcie czytamy, że znaczna część dużych firm i zarazem miast województwa śląskiego rozwijała się na bazie przemysłu ciężkiego. Współcześnie jest to widoczne na przykładzie Rudy Śląskiej (3 kopalnie PGG i istotne uzależnienie od górnictwa) oraz Dąbrowy Górniczej (oparcie bazy gospodarczej na przemyśle hutniczym). Największe zakłady górnicze i wydobywcze zlokalizowane w województwie śląskim w strukturze udziałowców posiadają Skarb Państwa. Skarb Państwa kontroluje także Węglokoks – firmę odpowiedzialną za obrót węglem i surowcami na rzecz górnictwa i hutnictwa.
Firmy reprezentujące przemysł ciężki są ze sobą powiązane. Przykładowo, Jastrzębska Spółka Węglowa dostarcza węgiel koksowy grupie Arcelor Mittal, zaś PGG zaopatruje w węgiel energetyczny niektóre zakłady grupy Tauron.
Do największych 500 firm zaliczają się ponadto spółki-córki lub kooperanci dużych przedsiębiorstw (np. Stalprofil w Dąbrowie Górniczej czy Węglokoks). Łącznie udział przychodów firm z województwa śląskiego na liście 500 największych przedsiębiorstw w Polsce w przychodach ogółem firm z tej listy wyniósł ok. 9 proc.