Famur z kontraktem

 Adam Sofuł

 Grupa Famur poinformowała 18 listopada o podpisaniu umowy na
dostawę sprzętu do rosyjskiej kopalni „Inaglinskij” wchodzącej w skład OOO “UK Kolmar”. Wartość kontraktu to 20 mln euro.
Famur - czołowy dostawca rozwiązań dla branży wydobywczej w Europie - oraz Polskie Maszyny Group zawarły umowę obejmującą realizację dostaw sprzętu do rosyjskiej kopalni węgla koksującego „Inaglinskij”, wchodzącej w skład OOO “UK Kolmar” z siedzibą w Moskwie. Łączna wartość umowy wynosi 20 mln euro netto.
Kontrakt obejmuje dostawę sekcji obudów zmechanizowanych oraz urządzeń wchodzących w skład systemu odstawy, w tym przenośników zgrzebłowych, kruszarki, stacji najazdowej oraz pakietu części zamiennych i osprzętu.
Dostarczane przez Famur urządzenia będą eksploatowane na terytorium Rosji w kopalni koksującego węgla kamiennego „Inaglinskij”. Zgodnie z zapisami umowy urządzenia będą dostarczone etapami w drugim kwartale 2021 roku. Jest to kolejna umowa, którą zawarł Famur na dostawę maszyn i urządzeń, które użytkowane będą w rozbudowywanej kopalni na terytorium Federacji Rosyjskiej.
Bardzo cieszymy się z nowo podpisanej umowy, dzięki której ponownie mamy możliwość dostarczenia sprzętu do kopalni „Inaglinskij” należącej do kompanii KOLMAR. Jest to dla nas ważny kontrakt, szczególnie teraz w dobie światowego kryzysu wywołanego pandemią COVID-19. To również kolejny dowód na to, że nasze rozwiązania dobrze sprawdzają się nawet na najbardziej wymagających rynkach do jakich niewątpliwie należy Rosja – mówi Adam Toborek, wiceprezes Famur odpowiedzialny za rynki eksportowe.
Grupa Famur jest obecna u klientów w ponad 40 krajach na pięciu kontynentach, a udział eksportu w przychodach wynosi ok 37 proc. W najbliższej przyszłości planuje rozwinięcie sprzedaży na takich rynkach jak USA, Chiny oraz Indie a także dywersyfikację swoich usług w oparciu o rynki poza górnicze.
Przychody grupy za 9 miesięcy 2020 roku wyniosły 821 mln zł i zanotowały spadek o 49 proc. względem analogicznego okresu roku poprzedniego. Zysk netto wyniósł 155 mln zł.