Grupa JSW ze stratą

Portal gospodarka i ludzie  autor: JM

Stratę netto w wysokości 1,088 mld zł odnotowała w ciągu trzech kwartałów
tego roku Grupa Kapitałowa Jastrzębskiej Spółki Węglowej. W tym okresie kopalnie spółki wyprodukowały 10,6 mln t węgla - poinformował w raporcie kwartalnym zarząd JSW.
W okresie od stycznia do końca września przychody ze sprzedaży wyniosły 5,183 mld zł, podczas gdy w tym samym okresie minionego roku było to 6,861 mld zł. Trzy kwartały GK JSW zamknęła stratą netto w wysokości 1,088 mld zł, podczas gdy przed rokiem wypracowała zysk w wysokości 704 mln zł.
W tym okresie kopalnie JSW wyprodukowały 10,6 mln t węgla (8,2 mln t węgla koksowego oraz 2,4 mln t węgla do celów energetycznych), czyli o 0,3 mln t mniej niż w analogicznym okresie minionego roku (wtedy było to 10,9 mln t). Zwiększył się za to udział węgla koksowego i wyniósł ponad 77 proc. (w ciągu trzech kwartałów 2019 r. było to niespełna 70 proc.)
Natomiast łączna sprzedaż węgla, obejmująca dostawy wewnątrzgrupowe i zewnętrzne, została zrealizowana na poziomie 10 mln t, tj. o 0,1 mln t mniej niż w tym samym okresie 2019 r.
Średnia cena węgla sprzedanego w okresie od początku roku do końca września br. wynosiła 388,77 zł za tonę i była niższa od osiągniętej w analogicznym okresie ubiegłego roku o 26,8 proc. Cena węgla do celów energetycznych obniżyła się o 9,3 proc., a węgla metalurgicznego (koksowego) o 32,4 proc.
Jeśli chodzi o produkcję koksu, to w pierwszych 9 miesiącach br. wynosiła ona 2,4 mln t i była niższa o 4 proc. niż w minionym roku (wtedy było to 2,5 mln t). Wyższa była za to o 12,5 proc. sprzedaż koksu i wyniosła 2,7 mln t.
Przedstawiciele spółki w raporcie kwartalnym napisali, że w trzecim kwartale dało się odczuć zwiększenie popytu na węgiel i koks.
„W III kwartale 2020 roku Grupa w dalszym ciągu doświadczała ograniczeń spowodowanych restrykcjami związanymi z pandemią COVID- 19, jednak w porównaniu do II kwartału 2020 roku sytuacja uległa poprawie. Podjęte przez służby handlowe działania oraz zauważalne zwiększenie zapotrzebowania u kontrahentów wpłynęły na wzrost sprzedaży węgla do odbiorców zewnętrznych o blisko 29,8 proc., a koksu o 54,1 proc.” - można przeczytać w dokumencie.