Odbiór szybu VI kopalni Janina

Portal gospodarka i ludzie  autor: Kajetan Berezowski

W przedostatni weekend miesiąca, dokładnie w sobotę 21 listopada br.,
eksperci ze Specjalistycznego Urzędu Górniczego w Katowicach rozpoczną odbiór szybu VI kopali Janina (Tauron Wydobycie).  To jedna z największych inwestycji ostatnich lat w branży górnictwa węgla kamiennego w Polsce.
Czy szyb Janina zostanie dopuszczony do eksploatacji, o tym zadecydują odbiory.
Sądzę, że potrwają przynajmniej do wtorku – ocenił Piotr Trójca, nadinspektor reprezentujący Specjalistyczny Urząd Górniczy, w rozmowie z dziennikarzem portalu nettg.pl.
Jeśli wszystko zgadzać się będzie z planem, szyb ruszy już pod koniec listopada, jeśli nie, odpowiedni wykonawcy wezwani zostaną do usunięcia ewentualnych niedociągnięć.
Szyb Janina udostępni poziom 800, z którego wydobycie ruszy najprawdopodobniej w I kwartale 2021 r. Wieża ma wysokość 62 m. Na najwyższym poziomie technologicznym zabudowana została suwnica o nośności 30 t. Posłużyła do montażu elementów górniczego wyciągu szybowego.
Maszyna wyciągowa została zabudowana w wieży na wysokości 49 m. Należy do najnowocześniejszych z uwagi na zastosowane technologie – wyjaśnia Piotr Trójca.
Główną konstrukcję nośną wieży stanowią żelbetowe ściany w formie czterech słupów pylonowych, rozstawionych w wierzchołkach czworokąta podstawy obiektu i połączonych stropami na poszczególnych kondygnacjach. Poziomy technologiczne skomunikowane są ze sobą za pomocą klatki schodowej oraz dźwigu osobowo-towarowego.
Budowa poziomu 800 m szybu Janina VI pozwoli m.in. na prowadzenie eksploatacji w korzystniejszych warunkach górniczo-geologicznych, a także częściową eliminację prowadzenia eksploatacji poniżej poziomu udostępnienia, przez co zwiększy się poziom bezpieczeństwa prowadzenia ruchu zakładu górniczego.
Inwestycja umożliwi także opuszczanie na dół elementów wielkogabarytowych, co znacznie przyspieszy prowadzone prace transportowe oraz zwiększy ich bezpieczeństwo. Skrócone zostaną drogi dla transportów i dojścia pracowników do przodków, przez co uzyska się wydłużenie efektywnego czasu pracy załogi w rejonach robót górniczych, poprawa ulegną również warunki mikroklimatyczne na stanowiskach pracy.
Pierwsza ściana na poziomie 800 m, z wykorzystaniem części infrastruktury nowej inwestycji, zostanie najprawdopodobniej uruchomiona w III kwartale 2021 r.