Prezes JSW, Włodzimierz Hereźniak, został odwołany

 Portal gospodarka i ludzie  autor: JM

W poniedziałek, 18 stycznia, rada nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej zdecydowała
o odwołaniu prezesa spółki, Włodzimierza Hereźniaka. Pełnienie obowiązków prezesa powierzyła Arturowi Dyczko.
"Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. ("JSW", "Spółka") informuje, iż w dniu 18 stycznia 2021 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o odwołaniu z dniem dzisiejszym ze składu Zarządu JSW Pana Włodzimierza Hereźniaka, pełniącego funkcję Prezesa Zarządu.
Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały dotyczące:
powierzenia Panu Arturowi Dyczko pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu od dnia 18 stycznia 2021 roku do dnia powołania Prezesa Zarządu. W tym okresie Pan Artur Dyczko pozostaje również Zastępcą Prezesa Zarządu JSW ds. Technicznych i Operacyjnych.
powierzenia Panu Radosławowi Załozińskiemu pełnienia obowiązków Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Handlu od dnia 18 stycznia 2021 roku. W tym okresie Pan Radosław Załoziński pozostaje również Zastępcą Prezesa Zarządu JSW ds. Ekonomicznych" - można przeczytać w poniedziałkowym komunikacie spółki.
Włodzimierz Herźniak jest absolwentem Wydziału Górnictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Swoją karierę zawodową rozpoczął w 1977 r. jako pracownik techniczny i naukowy zatrudniony w Instytucie Metali Nieżelaznych w Gliwicach. W latach 1982-1993 pracował w górnictwie, w KWK Knurów począwszy od stanowiska sztygara do głównego inżyniera.
Następnie był prezesem zarządu Węglokop oraz był zastępca dyrektora Biura ds. Marketingu w Gliwickiej Spółce Węglowej. Zarządzał m. in. takimi spółkami jak: Węglozbyt w Katowicach, Remkoks w Dąbrowie Górniczej, JSW w Jastrzębiu-Zdroju, Polski Koks w Katowicach oraz Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w Jastrzębiu-Zdroju. Do lipca 2019 r. pełnił funkcję wiceprezesa zarządu TAURON Ciepło Sp. z o.o. Prezesem zarządu JSW był od 13 lipca 2019 roku.