Bumech ma w rękach ważny dokument

Portal gospodarka i ludzie  autor: KAJ

Katowicki Bumech ma zgodę na dokonanie koncentracji polegającej
na przejęciu kontroli nad Przedsiębiorstwem Górniczym Silesia we Czechowicach-Dziedzicach.
„Dnia 19 stycznia 2021 r. Prezes   Urzędu   Ochrony   Konkurencji   i   Konsumentów   po przeprowadzeniu  postępowania antymonopolowego  wszczętego na  wniosek Emitenta  wydał  zgodę na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez Bumech kontroli nad Przedsiębiorstwem Górniczym „Silesia”. Decyzja w całości uwzględnia żądanie Spółki" – podano w komunikacie spółki.
Firma działająca w branży maszynowej i świadczącym usługi dla górnictwa miesiąc temu w grudniu 2020 r. zawarła porozumienie z dotychczasowym właścicielem PG Silesia, firmą EP Holding, w sprawie sprzedaży udziałów w PG Silesia. Bumech kupił 99,975 proc. udziałów w PG Silesia od EPH i cypryjskiej spółki Braindour Development Limited za 9,86 mln zł, a także 100 proc. udziałów w spółce Mining Services and Engineering (firma ta dostarcza ciepło i świadczy inne usługi dla Silesii) za 9,17 mln zł.
Przejęcie udziałów w Silesii Bumech negocjował poufnie od września ub.r. W październiku 2020 r. w kopalni przeprowadzono badanie due diligence, a w listopadzie inwestor złożył wiążącą ofertę zakupu udziałów w obu spółkach.
Uzgodniono ponadto, że kupujący w trybie cesji przejmie wszystkie wierzytelności wynikające z umów pożyczek. Bumech zagwarantuje też - do kwoty 150 mln zł – prawidłową realizację przez Silesię dotychczas zawartych umów sprzedaży węgla na rzecz podmiotów powiązanych ze sprzedającymi i części zobowiązań wobec nich, wynikających z rozliczeń sprzedaży węgla. Gwarancja taka będzie obowiązywać do końca 2023 r.