Przebudowa magistrali węglowej na Śląsku

 Polska Agencja Prasowa

Nadzór nad projektowaniem i wykonaniem odbudowy linii kolejowej
Chorzów Batory - Nakło Śląskie zamówiły w poniedziałek, 22 lutego, PKP Polskie Linie Kolejowe. Realizacja przewidzianej do wiosny 2024 r. inwestycji, obejmującej najbardziej wysunięty na południe odcinek linii kolejowej nr 131, już się rozpoczęła.
W poniedziałek, podczas zdalnej uroczystości z udziałem wiceministra infrastruktury Andrzeja Bittela, PLK podpisały wartą 11,5 mln zł netto umowę na pełnienie nadzoru nad inwestycją przez tzw. inżyniera kontraktu. Nadzór nad opracowaniem dokumentacji projektowej i wykonaniem robót budowlanych będzie pełniła spółka Multiconsult Polska.
To umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad bardzo ważną inwestycją, wartą ponad 1,2 mld zł netto; już realizowaną na etapie projektowym przez firmę PORR. (...) To będzie wielkie przedsięwzięcie, które jest niezwykle istotne z punktu widzenia aglomeracji i regionu, ale też z punktu widzenia ruchu pasażerskiego i towarowego dla całego kraju - podkreślił wiceszef MI.
Cała linia nr 131 Chorzów Batory - Tczew łączy Śląsk z portami (stąd potoczna nazwa magistrali węglowej), ale też Polskę z południem Europy. To również jedno z kluczowych kolejowych połączeń pasażerskich w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, którym kursują m.in. pociągi aglomeracyjne Kolei Śląskich z Katowic przez Chorzów i Bytom do Tarnowskich Gór, Lublińca i Kluczborka.
Poniedziałkowa umowa dotyczy nadzoru nad zakontraktowanym już remontem odcinka tej linii, przebiegającego w centralnej, silnie zurbanizowanej części woj. śląskiego - od Chorzowa Batorego, przez Bytom i Radzionków, po Nakło Śląskie. W poprzednich latach na poszczególnych śląskich odcinkach tego połączenia prowadzono już remonty - np. między Bytomiem i Nakłem Śląskim.
Z dokumentacji przetargu na projekt i przebudowę trasy wynikało, że na nieodnawianych tam w poprzednich latach odcinkach wymieniona ma zostać nawierzchnia torów i sieć trakcyjna, poprawiana ma być geometria linii. Zaplanowano przebudowę rozjazdów, remont lub budowę wiaduktów, ścian oporowych, a także nowe urządzenia sterowania ruchem.
Nie przewidziano budowy nowych torów dla ruchu aglomeracyjnego - powstanie jedynie trzeci tor na odcinku Chorzów Batory - Chorzów Miasto.
Perony mają zyskać m.in. nową nawierzchnię. W centrum Chorzowa ma powstać nowy przystanek Chorzów Uniwersytet w rejonie ul. Strzelców Bytomskich. Zaplanowano zmianę układu torowego stacji Bytom, a na głównym dworcu w tym mieście - oczyszczenie i zabezpieczenie konstrukcji przedwojennej hali dworcowej - wraz z wymianą poszycia jej dachu. Na przystanku Bytom Północny perony mają być przesunięte w stronę ul. Strzelców Bytomskich.
Odcinek Chorzów Batory - Nakło Śląskie ujęto jako tzw. LOT A w zestawie przetargów zmierzających do realizacji unijnego projektu Prace na linii kolejowej C-E 65 na odccinku Chorzów Batory - Tarnowskie Góry - Karsznice - Inowrocław - Bydgoszcz - Maksymilianowo, który przygotowano pod kątem dofinansowania środkami Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.
W pierwszym przetargu na tę inwestycję najtańsza oferta opiewała na 1,3 mld zł brutto, przy budżecie 790 mln zł brutto. W powtórnym postępowaniu PLK oszacowały wartość zamówienia podstawowego na 1,376 mld zł brutto. Po aukcji elektronicznej i odwołaniach ostatecznie wybrano ofertę firmy 1,242 mld zł netto (1,528 mld zł brutto). Umowę zawarto w grudniu ub.r.