Katowice z nowym planem zagospodarowania

Polska Agencja Prasowa

Katowice chcą w ciągu ośmiu lat pokryć cały swój teren planami
zagospodarowania - zadeklarował prezydent miasta Marcin Krupa. Obecnie powierzchnia objęta pracami planistycznymi to prawie 60 proc. obszaru miasta; plany powinny zostać uchwalone w ciągu czterech lat - dodał.
Powierzchnia terenów objętych pracami planistycznymi w Katowicach, to prawie 60 proc. obszaru miasta; powinny one zostać uchwalone w najbliższych czterech latach, a pokrycie miasta planami w całości jest realne w perspektywie ośmiu lat - ocenił Krupa.
Przypomniał, że plany miejscowe i klarowne zapisy studium zagospodarowania niezbędne są do sprawnego prowadzenia inwestycji.
Prezydent Katowic, poza deklaracjami dotyczącymi uchwalania planów, zasygnalizował opracowanie przez magistrat nowej edycji studium kierunków zagospodarowania. Jak wynika z informacji w środowym biuletynie miasta, ma być ona gotowa na przełomie 2021 i 2022 r.
Podczas spotkania „W 8 pytań dookoła miasta” przedstawiciele katowickiego samorządu deklarowali działania na rzecz transformacji poprzemysłowego ośrodka w miasto inteligentne, innowacyjne, zintegrowane i międzynarodowe, a także pełniące wiodącą rolę w ramach jedynego dotąd w Polsce ustawowego związku metropolitalnego: Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
Kluczowym obszarem jest dla nas poprawa jakości życia mieszkańców i realizacja wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych - mówił Krupa.
Według deklaracji prezydenta miasta w najbliższych latach Katowice mogą liczyć na rozbudowę infrastruktury transportowej, m.in. przebudowę drogi krajowej nr 81 (węzły Giszowiec i Piotrowice), przebudowę wylotu Drogowej Trasy Średnicowej w kierunku wschodnim czy budowę drogi stanowiącej przedłużenie ul. Stęślickiego do al. Korfantego i dalej do Siemianowic Śląskich oraz Czeladzi.
W planach jest też budowa linii tramwajowej na południe miasta oraz budowa węzła przesiadkowego Kostuchna. Jedną z kluczowych inwestycji ma być budowa Katowickiego Hubu Gamingowo-Technologicznego na terenach po likwidowanej kopalni Wieczorek, przy znanym osiedlu robotniczym Nikiszowiec.
W ten projekt będzie zaangażowany sektor prywatny z obszaru gamingu, e-sportu i nowych technologii. Chcemy także pozyskać finansowanie ze środków Funduszu Sprawiedliwej Transformacji - zaznaczył prezydent Karowic.
Gościem pierwszego spotkania cyklu ULI cyklu „W 8 pytań dookoła miasta” była Maimunah Mohd Sharif, dyrektor wykonawcza UN-Habitat (Programu Narodów Zjednoczonych ds. Osiedli Ludzkich). Ta agenda Organizacji Narodów Zjednoczonych, dotycząca polityki miejskiej i rozwoju miast, jest organizatorem Światowego Forum Miejskiego, czyli organizowanej co dwa lata konferencji, goszczącej przedstawicieli rządów, regionów, miast, organizacji pozarządowych oraz organizacji i instytucji.