Polski atom to na razie bajka

Jerzy Dudała
 
Rząd przyjął w lutym 2021 roku uchwałę „Polityka energetyczna
Polski do 2040 roku”. Istotnym jej elementem są plany budowy u nas elektrowni jądrowych. Miałoby powstać sześć bloków jądrowych, a pierwszy z nich miałby zostać uruchomiony już w 2033 roku. Rząd zakłada, że kolejnych pięć bloków uruchamiano by w odstępach dwóch-trzech lat. Do 2043 roku miałoby zostać uruchomionych 6-9 GW mocy. Temat ten budzi duże emocje.
Temat budowy elektrowni jądrowych jest u nas wałkowany od wielu lat.
Na razie jednak na mówieniu się kończyło.
Budowa elektrowni jądrowej to kosztowny i skomplikowany proces, a pozostaje także między innymi do rozwiązania kwestia radioaktywnych odpadów.