Wstrząs o sile pięć razy 10 do 6 J w kopalni Staszic-Wujek

Portal gospodarka i ludzie  autor: KAJ

W czwartek, 11 marca o godz. 14.00 w kopalni Staszic-Wujek miał miejsce wstrząs
o sile pięć razy 10 do 6 J. Jego epicentrum znajdowało się w rejonie ściany c3 B S w pokładzie 510/3.
Załoga została wycofana. Nie mamy informacji o tym, aby ktoś został poszkodowany – powiedział Tomasz Głogowski, rzecznik Polskiej Grupy Górniczej.
Do godz. 15,45 odebrano dziewięć zgłoszeń z powierzchni odnośnie zaistniałego wstrząsu.
Aktualnie w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym wstrząsów słabszych od energii sejsmicznej powyżej 1x105 J do energii 9x108 J występuje rocznie około 1000. W latach 60-tych 70-tych i 80-tych ubiegłego wieku takich wstrząsów występowało 2000-3000 rocznie. Mniejsza liczba wstrząsów to efekt mniejszego wydobycia węgla, bardziej racjonalnej gospodarki złożami, skuteczniejszej profilaktyki górniczej oraz nowoczesnej rejestracji wstrząsów przez kopalniane stacje sejsmologiczne – informuje Główny Instytut Górnictwa.
Aktualnie na Śląsku najwięcej wstrząsów górniczych rejestrowane jest w obszarze wzdłuż uskoku Kłodnickiego rozciągającego się od Katowic w kierunku Zabrza po Knurów, w rejonie niecki bytomskiej (obszar Bytomia), w obszarze kopalń rybnickich (rejon Wodzisławia Śląskiego, Rydułtów) oraz w obszarze kopalń nadwiślańskich gdzie miał miejsce ostatni zarejestrowany silny wstrząs z dnia 9 lutego 2010 o energii sejsmicznej 3x109 J – podaje GIG
W GZW wstrząsy silne są rejestrowane od ponad 50 lat przez Górnośląską Regionalną Sieć sejsmologiczną i katalogowane są właśnie przez GIG. Według danych GIG najsilniejsze wstrząsy z ostatnich 20 lat miały miejsce w:
1992 r. (kopalnia Czeczott) : energia sejsmiczna E= 2x109 J
1993 r. (kopalnia Miechowice): energia sejsmiczna E= 2x109 J
1993 r. (kopalnia Halemba ): energia sejsmiczna E= 1x109 J
2007 r. (kopalnia Bobrek ): energia sejsmiczna E= 1x109 J
2010r.  (kopalnia Piast): energia sejsmiczna E= 3x109 J
W skali Richtera magnituda tych wstrząsów wyniosła od 3.8 do 4.0.