Fasing z kolejną umową z JSW

Adam Sofuł
 
Fasing poinformował w czwartek o kolejnej umowie z Jastrzębską Spółką Węglową
na dostawę łańcuchów ogniwowych górniczych. Wartość kontraktu 5,4 mln zł.
Przedmiotem umowy jest dostawa łańcuchów ogniwowych górniczych na łączną wartość 5,417 mln zł. brutto. - Dostawa i wydanie towaru nastąpi częściami w terminie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy – czytamy w komunikacie spółki.
Dostawa poszczególnych części towarów następować będzie na podstawie zamówień, które szczegółowo określą ich ilość, wymagane terminy oraz miejsce dostaw. Integralnymi częściami umów są: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami, oferta dostawcy oraz ogólne warunki umów – czytamy również.
To kolejna umowa Fasingu z JSW. Tydzień wcześniej obie firmy podpisały umowę na dostawę łańcuchów płaskich, ogniw złącznych oraz tras łańcuchowych na łączną wartość 11,7 mln zł brutto.
Fasing odczuł kryzys w branży górniczej. Po trzech kwartałach 2020 r spółka miała przychody w wysokości 112,7 mln zł wobec 162,1 mln zł rok wcześniej. Zysk netto był trzykrotnie niższy niż po trzech kwartałach 2019 roku – 6,5 mln wobec 19,6 mln zł.
Fasing największą w Europie Środkowej i jedną z największych na świecie firmą produkującą łańcuchy do przemysłu górniczego, rybołówstwa, energetyki, przemysłu cukrowniczego, cementowego i drzewnego.